wébazhnáha

(noun)
Definition(s):
Iron; flat-iron or smoothing iron.
gloss:
iron,flat-iron