thi

(pronoun)
Definition(s):
You; thou, thee.
gloss:
you